Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tranby Turn

 

dokumenterStyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Tranby Turn.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes den 14.11.16 kl 18-18.30 på Hegg skole.

Saksliste:

  1.  Valg av revisor

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen styret

Nå braker det løs!

oppstartEtter en lang ferie er det godt å komme tilbake til vante rutiner. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til oppstart neste uke (uke 34).

Miniaspirant, aspirant og junior konkurranse starter tirsdag 23.8

Øvrige rekrutt og juniorpartier starter opp onsdag 24.8

Vi gleder oss til å se dere!

 

Venteliste?

begeret fulltDet kan lønne seg å stå på venteliste når ønsket parti er fullt.

Så fort det blir en ledig plass settes førstemann på ventelisten inn på partiet.

NB! Faktura blir også utsendt til de som står på venteliste fordi gymnasten er godkjent som medlem i foreningen selv om man ikke er tilknyttet parti. De som står på venteliste kan selvfølgelig se bort fra fakturaen og purring fram til gymnasten evt får plass.

Påmelding åpner for hele bygda fredag 17.6 kl 21.00

meld deg påEndelig åpner vi påmeldingen for hele bygda. Det skjer fredag 17.6.16 kl 21.00.

Du finner partier her: http://tranbyturn.no/wp/partier/

Du finner priser her: http://tranbyturn.no/wp/priser/

Trenger du hjelp til å velge rett parti kan du lese her: TTL Påmeldingsguide 2H16_ver 1.0

Når du registrerer gymnasten på ønsket parti vil du få en bekreftelse på mail med plass eller venteliste når Lene Lunde har godkjent gymnasten i medlemsystemet. Fortvil ikke, nøyaktig tidspunkt for når du registrerte gymnasten kommer opp slik den som har registrert gymnasten først, godkjennes først.

Det er dessverre venteliste på rekruttpartiene allerede. Det lønner seg å stå på venteliste, mye kan skje over sommeren.

Flytting av medlemmer og inntak fra ventelister

listerI dag har jeg flyttet eksisterende medlemmer til riktig parti for høsten. Alle fikk e-post om hvilket parti gymnasten skulle overføres til tidligere denne uka. De som meldte fra at de ikke hadde fått e-post har fått informasjonen sendt en gang til.

Jeg har også overført de som stod på venteliste på vårsesongen til riktige partier for høsten. Dessverre endte mange på ny venteliste da rekrutt er helt fullt. Gi tilbakemelding dersom plassen ikke skal benyttes eller du vil slettes fra ventelisten.

Alle beskjeder skal sendes til post@tranbyturn.no, ikke på messenger eller facebook.

Hilsen Lene

Overføring til høstens partier

sommerVi har nå sendt ut e-post til alle eksisterende medlemmer med informasjon om hvilket parti gymnasten har fått plass på til høsten. Dersom gymnasten skal fortsette på tildelt parti trenger du ikke å gjøre noen ting. Dersom gymnasten IKKE ønsker å starte på tildelt parti, enten ved å avslutte medlemskapet eller forsøke å få byttet parti, må du gi tilbakemelding til post@tranbyturn.no snarest.

Vi starter jobben med å flytte gymnastene til riktig parti i medlemsregisteret vårt allerede førstkommende helg, dvs  11.-12.6.

Vi åpner for påmelding for resten av bygda fredag 17.6.