Aktivitetsbeskrivelse - Tranby Turn ver: jul2022

Miniaspirant

Hvem: 

Barn på 1. og 2 skoletrinn

 

Målsetning:

Vi lener oss til slagordet til Norges Gymnastikk og Turnforbund; Grunnlaget legges i gym og turn! Målsetningen er mestring og utvikling av basisferdigheter.

I turn har vi en rekke ulike momenter en kan jobbe med, og gymnasten vil stadig kunne utfordres på å gjøre ulike øvelser bedre.

Klassiske momenter en jobber med er: hjul, hodestående, forlengs og baklengs rulle, og håndstående.

For noen er det å rotere rundt, eller satse og hoppe, noe som kan begrenses av mentale sperrer. I slike tilfeller er det viktig å jobbe med små steg for å tørre mer og mer.

Gymnasten skal også utvikle sin sosial kompetanse igjennom igjenom utvikling av nye relasjoner utenfor skolekretsen. 

 

Faglig tilbud:

 • Gjennom ulike apparater og øvelser trener vi på basisferdigheter og grunnleggende teknikk.
 • Vi velger aktiviteter som bygger opp om dette.
 • Vi begynner forsiktig å sikte oss inn på noen av TTL’ grunnleggende ferdigheter.
 • Gymnastene delers inn i grupper på starten av treningen.*
 • Hallen deles opp i soner. Gymnastene trener annenhver uke i hver sone.
 • Er det ting foreningen bør vite om? Ta kontakt Hallansvarlig. (Se arrangør i spond)

*Ved spesielle behov ta kontakt.

 

OBS:

 • Hegghallen deles i to deler. Hall A (1/3 øverst) Hall B (2/3 nederst) Gymnasten trener annenhver uke i hver hall
 • Vi ønsker færrest mulig foresatte nede i hallen (bruk tribunen eller nærmiljøet) 

 

Trenerne

Se her>>

 

Forventninger til gymnast:

 • Følger hallreglene>>

 • Melder ifra om oppmøte eller ei i Spond senest kvelden før trening. (gjøres av foresatte)

 • Husk: Hårstrikk ved langt hår og ingen smykker,  evt. tape på øredobber.

 

Forventninger til foresatte: 

 • Leser og setter seg inn i informasjon
 •  Melder ifra om oppmøte  i Spond senest kvelden før trening.
 • At det er bilde av gymnasten i Spondprofilen
 • Følger opp henvendelser fra trener / styret
 • Lest og satt seg inn i Q&A-Spørsmål og svar>>
 • Bakedugnad til avslutninger
 • Er det noe vi bør vite om gymnasten som gjør vår jobb enklere?

 • En foreldrekontakt pr. parti.(medlem av Breddekomitéen)

 • Ved henting på SFO så tar ikke TTL ansvar for påkledning, bagasje osv. 

 I tillegg er vi takknemlige for annen deltagelse (fellesdugnader, o.l.)

 

Pris og betaling:

Medlemskap (årlig) + semesteravgift (pr. semester). Se: Prisliste>>

 

Kontakt og kommunikasjon:

 • Ideer og innspill kan gjøres igjennom foreldrekontakten på partiet.
 • I Spond vil du se hvem som står som arrangør på den aktuelle treningen
 • Generell kommunikasjon gjøres med hallansvarlig (arrangør)

 

Oppsigelse /klage 


Referanser