Aktivitetsbeskrivelse - Tranby Turn ver: jun2022

Konkurransepartiene

Hvem: 

Ungdom fra fylt 11 år som har fått plass.  (Det gjøres opptak)

 • Rekrutt
 • Junior
 • Senior

 

Målsetning:

Et tilbud til de gymnastene som vil satse på troppsgymnastikk Les mer om idretten her>>. 

 

Faglig tilbud:

 • Vi tilbyr trening  i frittstående, tumbling og trampett inkl. styrke og teknikk.

 • Merk: Trampoline er et hjelpemiddel for utvikling på våre fokusområder og ikke et apparat vi trener spesifikt på.

 

 

Forventninger til gymnast:

 • Melder ifra om oppmøte eller ei i Spond senest kvelden før trening*.

 • Prioritere treningene i størst mulig grad

 • At det er bilde av gymnasten i Spondprofilen

 • Deltar på treningene og oppholder seg i hallen under trening

 • Delta på konkurranser som du settes opp på

 • Følger hallreglene>>

 

Forventninger til foresatte/myndige gymnaster: 

 • Melder ifra om oppmøte  i Spond senest kvelden før trening (om ikke gymnasten gjør det selv)

 • Lest og satt seg inn i Q&A-Spørsmål og svar>>
 • Delta på dugnader ifbm. konkurranser.  Konkurransepariene har et aktivitetsnivå som krever at foresatt stiller opp mer på dugnader ifbm. konkurranser, reiser os.

 • En foreldrekontakt pr. parti

 • Er det noe vi bør vite om gymnasten som gjør vår jobb enklere?

 • I tillegg er vi takknemlige for annen deltagelse (fellesdugnader, o.l.)

 

Pris og betaling:

Medlemskap (årlig) + semesteravgift (pr. semester). Se: Prisliste>>

Merk: Gymnasten betaler eksta ifbm. konkurranser, reiser o.l.

 

Kontakt og kommunikasjon:

 • Ideer og innspill kan gjøres igjennom foreldrekontakten på partiet.
 • I Spond vil du se hvem som står som arrangør på den aktuelle treningen
 • Generell kommunikasjon gjøres med hallansvarlig (arrangør)

 

Oppsigelse /klage 


Referanser