Personvernpolicy og vilkår i Tranby Turn

  • Home
  • / Privacy policy

Vår nettadresse er www.tranbyturn.no

 

Tranby Turn er en turnforening tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund og dermed også tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF).

Vi følger NIFs retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Les NIFs retningslinjer her: Retningslinjer

Les NIFs personvernerklæring her: Personvern

 

Medlemsopplysninger

Vi benytter Spond Club som medlemssystem. Spond Club er integrert med NIFs medlemssystem i henhold til kravet fra NIF.

I medlemssystemet er det innhentet navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epost. Opplysningene om deg som medlem danner grunnlag for organisering av vår aktivitet og lisenshåndtering på forbundsplan.

 

Våre vilkår:

Prøvetime? Vi har en gratis prøvetimer. Det er dessverre ikke mulig å møte uanmeldt opp til prøvetime. For å komme på prøvetime må man registrere medlemskap og få tilbud om plass. Vi må ha forhåndspåmelding for å kunne planlegge forsvarlig trening.

 

Innmelding

Innmelding gjøres via fanen «Registrer medlem». Da kommer du til en side med instruksjoner for hvordan du går fram.

 

Etter at du har registrert medlemmet vil du motta et automatisk varsel på epost om at innmelding er mottatt. Når innmeldingen er godkjent vil du få en ny epost med varsel om godkjent innmelding. Først da kan du møte på trening.

 

Det lønner seg å laste ned Spond-appen. Da vil du få tilgang til alle treninger og beskjeder direkte på mobiltelefonen.

 

Betaling

Etter godkjent medlemskap vil du motta en betalingsforespørsel. Dersom du benytter Spond-appen vil betaling komme der, hvis ikke vil du motta den på epost. Påmelding er bindende etter en prøvetime!

 

Vi har ingen refusjon dersom man ikke fullfører hele semesteret eller om uforutsette hendelser oppstår slik at vi ikke får gjennomfør oppsatte treninger som planlagt.

 

Priser

Årlig medlemskontingent for alle medlemmer er på kr. 250. Medlemskontingenten dekker kontingenter og forsikringer til Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets. Hvis du melder deg inn i foreningen etter februar måned, betales medlemskontingenten ved innmelding. Kontingenten er gyldig hele kalenderåret. Året etter blir denne sendt ut i januar/februar. Voksne oppfordres til å melde seg inn som medlemmer for å få stemmerett ved årsmøtet. Man må være personlig medlem og over 15 år for å ha stemmerett ved årsmøtet. I tillegg betaler man en treningsavgift per semester (halvår). Treningsavgiften brukes i hovedsak til å dekke utgifter til trenere.

 

Klager 

Sendes til styret per epost: post@tranbyturn.no (Sjekk hva vi har sagt vi skal levere før du klager.)

 

 

Utmelding

All utmelding skjer ved å sende en epost til post@tranbyturn.no. Eposten må inneholde gymnastens navn og parti.

 

Publisering av bilder og video

Vi etterstreber å følge NIFs retningslinjer for publisering av bilder og film. Derfor ber vi om at alle medlemmer krysser av for om de godtar fotosamtykke ved innmelding. Vi vil også be om samtykke fra alle på bildet/ filmen og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år før publisering. Vi sletter publiserte bilder/ filmer dersom et medlem eller foresatte trekker tilbake samtykke.

 

Ta kontakt på post@tranbyturn.no

 

Det er ikke lov til å filme eller ta bilder fra tribunen mens det foregår trening i hallen. All bruk av foto/ video må være avklart med trenere, gymnaster og evt. foresatte. Trenerne benytter noen ganger video som verktøy under trening. Filmene brukes kun under trening og slettes når treningen er ferdig.