Aktivitetsbeskrivelse - Tranby Turn ver: jul2022

Rekrutt

 • IMG_20171014_120950.jpg
 • 2016-01-12 20.08.53.jpg

Hvem: 

Barn på 5. og 7 skoletrinn

 

Målsetning:

Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby god grunntrening uansett hvilken idrett man velger å fortsette med. Rekruttene har nokså mye fokus på TTL’  7 grunnleggende ferdigheter. Dette er inngangsnøkkelen til konkurransepartiene dersom det er et mål. Les om konkurransepartiene her>>
Gymnasten skal også utvikle sin sosial kompetanse igjennom igjenom utvikling av nye relasjoner utenfor skolekretsen. 

 

Faglig tilbud:

 • Gjennom ulike apparater og øvelser trener vi på TTL grunnleggendeferdigheter, teknikk og øvelser som understøtter dette.
 • På dette nivået har også egen styrkeøkt.
 • Trenerne velger nivå med fokus på sikkerhet.
 • Gymnastene delers inn i grupper på starten av treningen. *
 • Er det ting foreningen bør vite om? Ta kontakt Hallansvarlig (arrangør i spond).

 

Forventninger til gymnast:

 • Melder ifra om oppmøte eller ei i Spond senest kvelden før trening.

 • Følger hallreglene>

 • Husk: Hårstrikk ved langt hår og ingen smykker,  evt. tape på øredobber.

 

Forventninger til foresatte/ledsager: 

 • Melder ifra om oppmøte  i Spond senest kvelden før trening (om ikke gymnasten gjør det selv)

 • At det er bilde av gymnasten i Spondprofilen

 • Lest og satt seg inn i Q&A-Spørsmål og svar>>

 • En foreldrekontakt pr. parti

 • Er det noe vi bør vite om gymnasten som gjør vår jobb enklere?

 • Vi ønsker færrest mulig foresatte nede i hallen (bruk tribunen) 

 • I tillegg er vi takknemlige for annen deltagelse (fellesdugnader, o.l.)

 

Pris og betaling:

Medlemskap (årlig) + semesteravgift (pr. semester). Se: Prisliste>>

 

Kontakt og kommunikasjon:

 • Ideer og innspill kan gjøres igjennom foreldrekontakten på partiet.
 • I Spond vil du se hvem som står som arrangør på den aktuelle treningen
 • Generell kommunikasjon gjøres med hallansvarlig (arrangør)

 

Oppsigelse /klage 


Referanser