TTL’ 7 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Turn er en idrett der du trenger både styrke, koordinasjon, spenst og bevegelighet.

Turn består av mange ulike disipliner og øvelser, og man kan utføre mange av disse med ulike ferdighetsnivå.

Vi vil bidra til at barn utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser.
Det handler om å øve, øve og øve. 

Vi har definert noen grunnleggende ferdigheter. Det er disse vi sikter inn mot i vårt treningsarbeid fram mot konkurranseturn. 
Visste du at flere av disse øvelsene inngår i kompetansemål i kroppsøving i grunnskolen. 

 1. Stå på hodet
 2. Stå på hendene
 3. Slå hjul
 4. Forlengs rulle
 5. Baklengs rulle
 6. Hinkesats med araber
 7. Salto på trampett
 • Stå på hodet.jpg

   

   

   

   

   

   

   

  1. Stå på hodet

 • Stå på hendene.jpg

   

   

   

   

   

   

  2. Stå på hendene

 • slå hjul.png

   

   

   

   

   

   

  3.Slå hjul

 • forlengs rulle.jpg

   

   

   

   

   

   

  4.Forlengs rulle

 • baklengsrulle.jpg

   

   

   

   

   

   

  5. Baklengs rulle

 • araber hink.png

   

   

   

   

   

   

  6. Hinkesats - araber

 • salto.jpg

   

   

   

   

   

   

  7. Salto på trampett


I denne filmen fra Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kan du se elever og lærere ved Drammen videregående skole utføre noen grunnleggende turnøvelser. I løpet av filmen viser de hvordan øvelsen utføres på korrekt måte, og de viser også noen av de mest vanlige feilene som gjøres.

Tittel: Turnøvelser 1

Opphaver: Hans Petter Fuglerud

Rettighetshaver: Leverandør Terranova Media