Til alle foreldre og foresatte

Din rolle og engasjement er avgjørende

 

 

Tranby Turn er i likhet med de fleste andre foreninger foreldredrevet. Vi har valgt en modell der vi utdanner og lønner våre trenere, mens vi baserer mye av "bakarbeidet" på frivillighet. Vi vet at alle har en hektisk hverdag så vårt mål er å organisere oss slik at mange gjør litt.  Tranby Turn er en ressursterk forening med god økonomi og ca 500 medlemmer (dvs. ca 1000 foresatte) , men vi mangler noen hoder og hender.

 

Om vi ikke klarer å stille med et godt "foreldrelag" begrenses mulighetene og foreningen vil gå på tomgang. 

 

 

De unge trenger litt hjelp!

Tranby Turn trenger foreldre som engasjerer seg. Det kan være en komité, et styreverv eller dugnader. Et engasjement i foreningen er en fin variasjon i hverdagen og ditt barn motiveres også av at du er med. Alle har dårlig tid, men dette bør man kanskje prioritere? 
 

Tranby Turn søker:

 

Komitémedlem Breddekomitéen

Representerer gymnaster fra Stjernegruppa til Junior+. Bidrar til det lille ekstra for gymnastene. F.eks et breddearangement, foreldrekaffe o.l.

Her har vi 8-10 foreldre, men det er noen ledige plasser)

 

Komitémedlem Konkurransekomitéen

3-4 foreldrerepresenterer for konkurranseturnerene rekrutt og junior som kan bidrar til , og gjør det mulig å delta på konkurranser og turer. 

Her må vi ha medlemmer for å unngå avlysninger av f.eks konkurranser og Opplandspokalen

 

Dugnadsansvarlig/ ansvarlig for salg av klær

1-2 som kan hjelpe til med å organisere dugnad på sommer- og juleavslutninger og/eller organisere en salgsdag for klær utenom avslutningene.

 

Handyman / woman

En eller to praktiske personer som kan ha litt oppsyn med utstyret vårt.

 

Styremedlem

Vi søker 2-3 styremedlemmer. Dette kan gjerne være komitémedlemmer. Styret følger opp komitéer og tar beslutninger av stor betydning. Budsjett og planarbeid på kort og lang sikt. 

 

Gi livet litt mer mening. Engasjer deg i ditt barn sin lidenskap.

Les artikkel fra idrettsforbundet>>

Meld deg her>>>

 

Det vi gjør er så viktig og riktig

Gymnastene elsker å reise på konkurranse og turer, men vi trenger en konkurransekomié for å få det til.