Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes digitalt mandag 22.3.21 kl. 18.00 på Teams. Lenke til Teams er sendt til alle medlemmer via Spond.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.3.21 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden.

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

2021 Foreløpig sakliste årsmøte

Hegghallen stenges fra uke 3!

I går ettermiddag mottok vi en epost fra Lier kommune vedr. vaksineprogrammet for Lier kommune. Pr. i dag er det sykehjem og institusjoner som benyttes som vaksinasjonssteder for sine beboere og ansatte, men fra og med uke 3 vil også andre kommunale lokaler tas i bruk. Kommunen har vurdert ulike alternative lokaler, og har kommet frem til at Hegghallen er foretrukket vaksinasjonssted. Ved mange tildelte vaksinasjonsdoser vil Sylling og Heiahallen også benyttes.

Hegghallen stenges altså fra uke 3!

Vi får mulighet til å benytte eventuelle ledige dager på kort varsel. Kommunen får vite antall vaksinedoser med ca 5 dagers varsel og gir da beskjed til oss hvilke dager som blir ledige. Det betyr dessverre at vi ikke vil kunne ha annet enn sporadisk trening i hallen.

Det er utrolig synd at de valgte Hegghallen som primær vaksinasjonssted, men det får vi ikke gjort noe med. Det viktigste er at vaksinasjonen blir gjennomført slik at vi kan komme tilbake til normalen.

Vi melder fra så fort vi vet noe om mulighet for trening.

Styret

Oppstart januar 2021

Vi gleder oss til oppstart, men må vente litt til. Grunnet nasjonale og kommunale anbefalinger vil vi ikke starte opp før uke 3. Vi følger utviklingen og oppdaterer dersom det blir behov for ytterligere utsettelse av oppstart.

Til tross for restriksjoner og litt mindre trening enn vanlig, så starter vi opp med ny frisk.

Lier kommunes forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte gjelder inntil videre. Det betyr at oppstart vil preges av de samme reglene som før nyttår. Det er tillatt å organisere og delta på innendørs organisert idrett for barn og unge opp til 20 år så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte tilstede. Elever som tilhører skoletrinn på rødt tiltaksnivå kan ikke delta på innendørs aktiviteter.

Det betyr dessverre at vi ikke kan starte opp med Stjerne Gymlek på lørdager enda. Grunnet krav om gruppestørrelse og avstand så må vi også fortsette med trening annenhver uke for partiene.

Er du allerede medlem? Da finner du oppdaterte treningstider i Spond. Vil du bli medlem så kan du melde deg inn her: https://tranbyturn.no/wp/registrering/

Du finner også info om partier og treningstider her: https://tranbyturn.no/wp/partier/

Tusen takk til alle som bidrar med å følge reglene, sprite hender, møte opp ute, følge sin gruppe og bli hjemme hvis du er syk. Sammen får vi det til!

Vi håper at smittetrykket endrer seg i løpet av våren kommer slik at vi igjen kan tilby trening hver uke for alle!

All stans i trening!

I tråd med ny forskrift vedtatt av Lier kommune på ekstraordinært kommunestyremøte nå i kveld, så avlyser vi all trening i 2 uker framover.

Forskriften sier: Det er ikke tillatt med breddeidrett, verken for barn og unge eller voksne, fram til og med 1. desember. Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for breddeidrett for barn og unge fra 20. november dersom smittesituasjonen tilsier det.

Vi følger med på situasjonen og håper det blir mulig å starte opp igjen 20. november.

Ta vare på hverandre og hold meteren!

Hilsen styret

Oppdatert informasjon om oppstart

Endelig er det klart for oppstart av turn etter en lang pause. Det blir et spesielt og annerledes halvår, men vi er helt sikre på at det blir bra!

På grunn av Covid-19 må vi gjøre noen justeringer pga. begrensinger i antall og avstandskrav, samt retningslinjer rundt renhold.

Her er de viktigste punktene fra Helsedirektoratet, Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF):

 • Ingen syke skal møte på trening (ditt ansvar)
 • God hånd- og hostehygiene (felles ansvar)
 • Max 20 per gruppe i faste treningsgrupper (vårt ansvar)
 • Det kan være flere grupper i hallen samtidig med 5-10 meters avstand (felles ansvar)
 • Møt ferdig skiftet til trening i rent tøy (ditt ansvar)
 • Håndvask/ hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater (felles ansvar)
 • Gode rutiner for ankomst og avslutning av trening (felles ansvar)

Her har du NGTF sine koronavettregler:  NGTFs-koronavettregler-plakat-01.06.2020

Smittevernreglene gjør at vi må tømme hallen før den fylles. Det betyr litt kortere økter, registrering av oppmøte og innspriting/ utspriting av gymnastene. For å møte disse kravene så må vi gjøre noen endringer. Alle breddepartier med trenging 1x per uke får trene annenhver uke. Alle breddpartier med trening 2x per uke får trene 1 gang per uke.

Her finner du oppdaterte treningstider: Partier

Vi reduserer treningsavgiften med 1/3. I forhold til antall gymnaster så styrker vi bemanningen for å sikre godt smittevern og god oppfølging av gymnaster. Trenerne settes sammen i faste team og følger sin gruppe.

Her finner du oppdaterte priser: Priser

Last ned Spond appen hvis du ikke har gjort det.  Her får du innkalling til alle treninger som gjelder deg (senest Torsdag 19/8) samt annen viktig og nyttig informasjon.

Oppdatering av plasser på partier

Det er per nå fullt på:

 • Hund (C)
 • Katt (D)
 • Aspirant E
 • Aspirant F
 • Aspirant G
 • Rekrutt onsdag
 • Junior pluss

Vi vil snarlig komme med en oppdatering av hvordan oppstart blir.

Påmelding til høstens partier

Etter en lang periode med treningsstopp og en lang sommer, blir det godt å komme tilbake til vante rutiner. Grunnet Covid-19 kan det være at det blir noen endringer i hvordan vi gjennomfører trening nå i høst. Styret jobber med planlegging og vil komme med tilbakemelding om hvilke endringer det eventuelt vil bli. Vi håper at partiene kan beholde treningsdag og treningstid, og det kan feks være aktuelt å dele opp i mindre grupper for å ivareta smittevernet.

Uansett vil vi starte opp med trening.

Vi har noen få ledige plasser til høstens partier og vi åpner for påmelding onsdag 12.8 kl. 18.00! 

Du finner oversikt over partier her: Partier

Du finner oversikt over priser her: Priser

Trenger du hjelp til å velge rett parti kan du lese her: Påmeldingsguide

Her er også vår personvernpolici og våre vilkår for innmelding: Personvernpolicy og vilkår

Her er vår informasjonsbrosjyre: Infoblekka

Etter at du har registrert medlemmet vil du motta et automatisk varsel på epost om at innmelding er mottatt. Når innmeldingen er godkjent vil du få en ny epost med varsel om godkjent innmelding. Først da kan du møte på trening.

Feriemodus!

TTL er i feriemodus og besvarer mail og andre henvendelser sporadisk.

 

GOD SOMMER!

Plan for høsten 2020 (oppdatert 23.6)

Vi håper at utfordringer med Covid-19 roer seg slik at vi kan starte opp som normalt til høsten. Vi planlegger hverfall for normal åpning i uke 35.

NB! Vi går over til å kun bruke SPOND som medlemssystem fra høsten, så all innmelding gjøres der (info kommer). MySoft, medlemssystemet til Norges Gymnastikk og Turnforbund, legges ned 30.6. Dersom du mottar epost med beskjed om at Norges Idrettsforbund krever ytterligere informasjon om ditt medlemskap hos Tranby Turn, så er det helt trygt å klikke på lenken for å svare. Meldingen kan lett oppfattes som spam i utseende.

Så hva skjer framover?

 1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og har fått melding i Spond om høstens partier.
 2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no så raskt som mulig.
 3. Flytting av eksisterende medlemmer ved partibytte gjøres ca 1.8.
 4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer 12. august kl 18Lenke legges ut i forkant