Oppdatert informasjon om oppstart

Endelig er det klart for oppstart av turn etter en lang pause. Det blir et spesielt og annerledes halvår, men vi er helt sikre på at det blir bra!

På grunn av Covid-19 må vi gjøre noen justeringer pga. begrensinger i antall og avstandskrav, samt retningslinjer rundt renhold.

Her er de viktigste punktene fra Helsedirektoratet, Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF):

 • Ingen syke skal møte på trening (ditt ansvar)
 • God hånd- og hostehygiene (felles ansvar)
 • Max 20 per gruppe i faste treningsgrupper (vårt ansvar)
 • Det kan være flere grupper i hallen samtidig med 5-10 meters avstand (felles ansvar)
 • Møt ferdig skiftet til trening i rent tøy (ditt ansvar)
 • Håndvask/ hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater (felles ansvar)
 • Gode rutiner for ankomst og avslutning av trening (felles ansvar)

Her har du NGTF sine koronavettregler:  NGTFs-koronavettregler-plakat-01.06.2020

Smittevernreglene gjør at vi må tømme hallen før den fylles. Det betyr litt kortere økter, registrering av oppmøte og innspriting/ utspriting av gymnastene. For å møte disse kravene så må vi gjøre noen endringer. Alle breddepartier med trenging 1x per uke får trene annenhver uke. Alle breddpartier med trening 2x per uke får trene 1 gang per uke.

Her finner du oppdaterte treningstider: Partier

Vi reduserer treningsavgiften med 1/3. I forhold til antall gymnaster så styrker vi bemanningen for å sikre godt smittevern og god oppfølging av gymnaster. Trenerne settes sammen i faste team og følger sin gruppe.

Her finner du oppdaterte priser: Priser

Last ned Spond appen hvis du ikke har gjort det.  Her får du innkalling til alle treninger som gjelder deg (senest Torsdag 19/8) samt annen viktig og nyttig informasjon.

Oppdatering av plasser på partier

Det er per nå fullt på:

 • Hund (C)
 • Katt (D)
 • Aspirant E
 • Aspirant F
 • Aspirant G
 • Rekrutt onsdag
 • Junior pluss

Vi vil snarlig komme med en oppdatering av hvordan oppstart blir.

Påmelding til høstens partier

Etter en lang periode med treningsstopp og en lang sommer, blir det godt å komme tilbake til vante rutiner. Grunnet Covid-19 kan det være at det blir noen endringer i hvordan vi gjennomfører trening nå i høst. Styret jobber med planlegging og vil komme med tilbakemelding om hvilke endringer det eventuelt vil bli. Vi håper at partiene kan beholde treningsdag og treningstid, og det kan feks være aktuelt å dele opp i mindre grupper for å ivareta smittevernet.

Uansett vil vi starte opp med trening.

Vi har noen få ledige plasser til høstens partier og vi åpner for påmelding onsdag 12.8 kl. 18.00! 

Du finner oversikt over partier her: Partier

Du finner oversikt over priser her: Priser

Trenger du hjelp til å velge rett parti kan du lese her: Påmeldingsguide

Her er også vår personvernpolici og våre vilkår for innmelding: Personvernpolicy og vilkår

Her er vår informasjonsbrosjyre: Infoblekka

Etter at du har registrert medlemmet vil du motta et automatisk varsel på epost om at innmelding er mottatt. Når innmeldingen er godkjent vil du få en ny epost med varsel om godkjent innmelding. Først da kan du møte på trening.

Feriemodus!

TTL er i feriemodus og besvarer mail og andre henvendelser sporadisk.

 

GOD SOMMER!

Plan for høsten 2020 (oppdatert 23.6)

Vi håper at utfordringer med Covid-19 roer seg slik at vi kan starte opp som normalt til høsten. Vi planlegger hverfall for normal åpning i uke 35.

NB! Vi går over til å kun bruke SPOND som medlemssystem fra høsten, så all innmelding gjøres der (info kommer). MySoft, medlemssystemet til Norges Gymnastikk og Turnforbund, legges ned 30.6. Dersom du mottar epost med beskjed om at Norges Idrettsforbund krever ytterligere informasjon om ditt medlemskap hos Tranby Turn, så er det helt trygt å klikke på lenken for å svare. Meldingen kan lett oppfattes som spam i utseende.

Så hva skjer framover?

 1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og har fått melding i Spond om høstens partier.
 2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no så raskt som mulig.
 3. Flytting av eksisterende medlemmer ved partibytte gjøres ca 1.8.
 4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer 12. august kl 18Lenke legges ut i forkant

 

Status Korona – oppdatert 17.4 kl. 15.30

Kjære gymnaster. 
I siste veileder for fysisk aktivitet fra NIF.
 påpekes det at aktivitet innendørs, må tillegges en streng tolkning ift. den smittefare. I praksis innebærer dette at det ikke er noen endringer for aktiviteter innen gym og turn. Det er også lagt ned forbud mot arrangementer fram til 15.juni.

I dag (17.4) kom Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) med sin koronavettregler for videre trening. NGTF anbefaler alternative treningsmetoder – som utetrening, egentrening og hjemmetrening/online trening. Trening i hall kan kun gjøres med 4 gymnaster og 1 trener, med 2 meters avstand, dersom kommunen tillater at hallen benyttes. Det er ikke lov å benytte apparater eller å hjelpe gymnaster med øvelser (sikring). Koronavettregler NGTF enkel

Mye tyder dessverre på at det ikke blir mer organisert trening i Hegghallen før sommerferien. Vi har avlyst treningene i Spond.  Skulle situasjonen endre seg så blir du selvsagt informert.

Vi tenker på deg og håper du holder deg aktive og i form.
Bruk naturen og følg opplegg fra din trener og/eller annet som motiverer deg.

Besøk  Gavins Gym>>

NGTF sine treningsøvelser for alle nivå>>

PS: Barneidrettsforsikringen er utvidet slik at den også dekker egentrening så lenge forbudet mot organisert idrett fra Folkehelseinstituttet varer. Normalt sett dekker barneidrettsforsikringen kun organisert aktivitet.Les mer>>

Korona status 25.3

I går presenterte regjeringen at tiltakene for å hindre spreding av Korona fortsetter fram til 13. april. Det betyr at all trening er avlyst fram til denne datoen.

Vi holder dere oppdatert!

Ta vare på hverandre og hold dere i bevegelse hjemme.

Styret!

Korona status 12. mars – AVLYSNINGER

Vi har i dag snakket med kommunelegen og sett på utviklingen.

Situasjonen er uklar og usikker. 
Myndighetene ber om en dugnad for å begrense smitte. 

Tiltak
-Alle partier med høy gymnast tetthet avlyses hvertfall fram til påske.
-Konkurransepartier med mindre gymnast tetthet avlyses fram til 26.3.

Ingen vet hvor lenge og hvordan situasjonen blir. Vi holder deg orientert når vi ser gode løsninger.

Vi holder deg oppdatert ift. endringer.

-Styret

Korona og trening

Status Korona per 11.3

 • Vi følger FHI og kommunens råd ift. hvordan vi skal innrette oss.
 • Vi er i dialog med kommuneoverlegen for risikovurdering. (Venter på svar)
 • Viktig at alle som føler seg litt dårlig eller har grunn til å tro at de kan bære smitte holder seg borte fra trening.
 • Husk god håndhygiene og minst mulig fysisk kontakt
 • Ny oppdatering så snart vi vet noe mer