Om oss

Generelt

Tranby Turn ble stiftet i 1971. Foreningen har ca 600 medlemmer.

Vi har trening i Hegghallen på Hegg skole i Lierbyen.

Vi tilbyr trening for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år. Vi driver både med bredde og toppidrett, og har et tilbud om konkurranseturn innen Troppsgymnastikk. Timeplanen med de forskjelige partiene finner du i menyen «Partier”.

Turnforeningen har et styre bestående av 7-9 personer som følger opp partier, trenere, og holder foreningen i gang på fritiden. Styrets viktigste oppgave er å legge forholdene til rette for at trenerne kan gjøre en best mulig jobb. Det er ingen faste ansatte til å lede det daglige arbeidet i foreningen.

I tillegg til de faste treningene  deltar vi på ulike konkurranser og oppvisninger. Det arrangeres årlig Gymnastikkfestival for alle barn fra 6-18 år. Vi deltar også  i SALTO-konkurranser, som er lagkonkurranser med vekt på å være et breddetilbud. Konkurranseturnerne våre representerer idrettslaget på en flott måte både på krets- og nasjonalt nivå. Våre treninger er blitt svært populære, og rekrutteringen er stor.

Idretts-Norge bygger på frivillighet og dugnadsånd. Dette gjelder også Tranby Turn. Vi ønsker å skape en fellesskapsfølelse blant alle i klubben, slik at både trenere og utøvere føler at man er med på å skape noe sammen. Vi søker hele tiden å bli bedre og skape konstruktive prosesser rundt ting som ikke fungerer like godt. Vi spiller alle på samme lag! Ønsker du å bidra? Ta kontakt med en av oss i styret.

Vår e-post er post@tranbyturn.no

 

Dugnader

kake_dugnadTranby Turn holder en lav profil når det gjelder dugnader.

Foreldre til gymnasten kan bli bedt om kake/bollebaking evt. hjelpe til som bidrag til kiosk på jule– og våroppvisning og når vi arrangerer konkurranser.

Andre dugnader kan dukke opp i løpet av sesongen, men det sjeldent mye arbeid. Vi håper at dugnadsinnsats på dette nivået vil være tilstrekkelig til å opprettholde driften også i fremtiden.

 

 

 

Politiattest

PolitiStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Tranby Turn blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Lene Lunde

e-post: lennils@gmail.com

eller hennes stedfortreder Inger Marie Milde

e-post: inger.milde@gmail.com

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Tranby Turn skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Tranby Turn har alle aktuelle innlevert og fremvist politiattest.