Oversikt over fulle partier per 6.10

Per 6.10 er følgende partier fulle:

 • Stjerne Gymlek X (3-5 år)
 • Stjerne Gymlek Y (3-5 år)
 • Hund  (1.-2. trinn)
 • Katt (1.-2. trinn)
 • Aspirant E (3.-4. trinn)
 • Aspirant F (3.-4. trinn)

 

Det er få plasser på Ekorn (1.-2. trinn), rekrutt torsdag 17.30 (5.trinn) og rekrutt torsdag 19.00 (6.-7.trinn).

Vær oppmerksom på at det ofte er endringer i partiene slik at det er mulig å komme inn fra ventelista! Lurer du på hvilken plass du har på ventelista eller ønsker å bytte til et ledig parti? Ta kontakt på post@tranbyturn.no

 

Påmelding til høstens partier er nå åpen

Påmelding for nye medlemmer til høstens partier er nå åpen. Du finner lenke her: Registrer medlem

Det er noen få plasser ledig på hvert parti. Godkjenning av nye medlemmer starter opp 10.8 og gjøres fram til partiet er fullt.

Etter at du har registrert medlemmet vil du motta et automatisk varsel på epost om at innmelding er mottatt. Når innmeldingen er godkjent vil du få en ny epost med varsel om godkjent innmelding. Først da kan du møte på trening.

Ferietid!

TTL er i feriemodus! Mail og andre henvendelser besvares sporadisk.

GOD SOMMER!

Planlegging av høsten 2021

Vi håper at utfordringer med pandemien roer seg slik at vi kan starte opp som normalt til høsten. Vi planlegger hverfall for normal åpning i uke 35. Dessverre har Lier kommune tildelt oss noe mindre treningstid i Hegghallen. Det vil ha betydning for rekruttpartier og junior pluss. Mer info kommer så fort vi har planen klar!

Så hva skjer framover?

 1. Lenke for ny innmelding ble fjernet per 9.6. Dersom du har lagt inn forespørsel om innmelding fra før, så er du fremdeles på lista.
 2. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og får melding i Spond om høstens partier.
 3. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no så raskt som mulig.
 4. Flytting av eksisterende medlemmer ved partibytte og inntak fra dagens venteliste gjøres ca 1.8
 5. Ny innmelding starter fra 9. august kl 18. Lenke legges ut i forkant

 

Dagens gladmelding!

Vi er glade over å kunne informere om at vaksineringen blir flyttet fra Hegghallen til Lierstranda 16. juni! Lier kommune har vurdert flere andre lokasjoner og har funnet ut at vaksineringen kan flyttes til Terminalen 16 på Lierstranda. Hovedårsaken til flyttingen er hensynet til barn og unge, slik at vi kan ta i bruk Hegghallen og kulturscenen igjen.

Vi er overlykkelige og planlegger da for tilnærmet normal drift fra høsten. Vi må fortsatt følge lokale og nasjonale retningslinjer for Covid-19, men håper at også pandemien er på hell.

Styret

Trening starter opp igjen!

Fra mandag 26. april er det igjen tillatt med innendørs fritids- og idrettsaktivitet for personer under 20 år. Det er ikke lov å delta dersom man går på skole eller i barnehage som er på rødt nivå.

Det betyr at vi starter opp igjen med trening.

Husk at Lier kommune bruker Hegghallen til vaksinering. Følg med på din trening i Spond

All trening stanses i perioden 16.3.21-25.4.21

Lier kommune og hele Viken opplever dessverre en negativ utvikling mtp smitte av Korona. I går kveld (15.3) ble det innført nye regler for Viken, og dette berører oss. Forskriften fastsetter svært strenge regler for hva som er lov å holde i gang, og disse strenge reglene skal vare fram til søndag 11. april.

Det betyr at all trening stanses i perioden. Vi håper at vi kan starte opp igjen snart!

Oppdatering 7.4: De strenge reglene fortsetter ut 16. april.

Oppdatering 14.4: I går kom det lettelse i nasjonale tiltak, men de strenge tiltakene i Lier kommune fortsetter til søndag 25.april, også med skoler og barnehager på rødt nivå. Det kan komme noen lettelser i løpet av denne uka, men det er tvilsomt at det gjelder idrett inne.

Følg med i Spond for din trening.

Styret

 

Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes digitalt mandag 22.3.21 kl. 18.00 på Teams. Lenke til Teams er sendt til alle medlemmer via Spond.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.3.21 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden.

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

2021 Foreløpig sakliste årsmøte