Feriemodus!

TTL er i feriemodus og besvarer mail og andre henvendelser sporadisk.

 

GOD SOMMER!

Plan for høsten 2020 (oppdatert 23.6)

Vi håper at utfordringer med Covid-19 roer seg slik at vi kan starte opp som normalt til høsten. Vi planlegger hverfall for normal åpning i uke 35.

NB! Vi går over til å kun bruke SPOND som medlemssystem fra høsten, så all innmelding gjøres der (info kommer). MySoft, medlemssystemet til Norges Gymnastikk og Turnforbund, legges ned 30.6. Dersom du mottar epost med beskjed om at Norges Idrettsforbund krever ytterligere informasjon om ditt medlemskap hos Tranby Turn, så er det helt trygt å klikke på lenken for å svare. Meldingen kan lett oppfattes som spam i utseende.

Så hva skjer framover?

  1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og har fått melding i Spond om høstens partier.
  2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no så raskt som mulig.
  3. Flytting av eksisterende medlemmer ved partibytte gjøres ca 1.8.
  4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer 12. august kl 18Lenke legges ut i forkant

 

Status Korona – oppdatert 17.4 kl. 15.30

Kjære gymnaster. 
I siste veileder for fysisk aktivitet fra NIF.
 påpekes det at aktivitet innendørs, må tillegges en streng tolkning ift. den smittefare. I praksis innebærer dette at det ikke er noen endringer for aktiviteter innen gym og turn. Det er også lagt ned forbud mot arrangementer fram til 15.juni.

I dag (17.4) kom Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) med sin koronavettregler for videre trening. NGTF anbefaler alternative treningsmetoder – som utetrening, egentrening og hjemmetrening/online trening. Trening i hall kan kun gjøres med 4 gymnaster og 1 trener, med 2 meters avstand, dersom kommunen tillater at hallen benyttes. Det er ikke lov å benytte apparater eller å hjelpe gymnaster med øvelser (sikring). Koronavettregler NGTF enkel

Mye tyder dessverre på at det ikke blir mer organisert trening i Hegghallen før sommerferien. Vi har avlyst treningene i Spond.  Skulle situasjonen endre seg så blir du selvsagt informert.

Vi tenker på deg og håper du holder deg aktive og i form.
Bruk naturen og følg opplegg fra din trener og/eller annet som motiverer deg.

Besøk  Gavins Gym>>

NGTF sine treningsøvelser for alle nivå>>

PS: Barneidrettsforsikringen er utvidet slik at den også dekker egentrening så lenge forbudet mot organisert idrett fra Folkehelseinstituttet varer. Normalt sett dekker barneidrettsforsikringen kun organisert aktivitet.Les mer>>

Korona status 25.3

I går presenterte regjeringen at tiltakene for å hindre spreding av Korona fortsetter fram til 13. april. Det betyr at all trening er avlyst fram til denne datoen.

Vi holder dere oppdatert!

Ta vare på hverandre og hold dere i bevegelse hjemme.

Styret!

Korona status 12. mars – AVLYSNINGER

Vi har i dag snakket med kommunelegen og sett på utviklingen.

Situasjonen er uklar og usikker. 
Myndighetene ber om en dugnad for å begrense smitte. 

Tiltak
-Alle partier med høy gymnast tetthet avlyses hvertfall fram til påske.
-Konkurransepartier med mindre gymnast tetthet avlyses fram til 26.3.

Ingen vet hvor lenge og hvordan situasjonen blir. Vi holder deg orientert når vi ser gode løsninger.

Vi holder deg oppdatert ift. endringer.

-Styret

Korona og trening

Status Korona per 11.3

  • Vi følger FHI og kommunens råd ift. hvordan vi skal innrette oss.
  • Vi er i dialog med kommuneoverlegen for risikovurdering. (Venter på svar)
  • Viktig at alle som føler seg litt dårlig eller har grunn til å tro at de kan bære smitte holder seg borte fra trening.
  • Husk god håndhygiene og minst mulig fysisk kontakt
  • Ny oppdatering så snart vi vet noe mer

Sakspapirer til årsmøtet 16.3.20 – oppdatert 14.3.

Her finner du sakspapirer til årsmøtet som avholdes mandag 16.3.20 kl. 18.00.

NB! Grunnet Corona og restriksjoner knyttet til møter og arrangmenter velger vi å avholde møtet digitalt. Vi benytter Microsoft Teams som møteplattform.

De som ønsker å delta bes sende mail til post@tranbyturn.no, så legges du til som møtedeltaker.

Saksdokumenter 2020

Vedlegg 1 Årsberetning 2019

Vedlegg 2 Organisasjonsplan Tranby Turn

 

Årsmøte 16.3.20

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes mandag 16.3.20 kl. 18.00 på Kjellstad Næringspark

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2.3.20 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tranbyturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Her er innkalling i pdf: Innkalling til årsmøte 2020

Her er foreløpig saksliste i pdf: Foreløpig sakliste årsmøte

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Faktura for vårsesongen

I natt gikk faktura for medlemskontingent og treningsavgift ut til alle medlemmer.

Viktig beskjed til alle som står på venteliste:

Faktura for medlemskontingent på kr. 250 sendes automatisk fra medlemssystemet til de som står på venteliste fordi gymnasten er godkjent som medlem i foreningen selv om man ikke er tilknyttet parti. De som står på venteliste kan selvfølgelig se bort fra fakturaen og purringer fram til gymnasten evt får plass.

Du får mail når det er ledig plass.

Påmelding til vårsesongen 2020

Nå har påmelding til vårsesongen 2020 åpnet. De som allerede har plass, eller står på venteliste, er overført til ny sesong.

Du finner partier her: Partier

Du finner priser her: Priser

Trenger du hjelp til å velge rett parti kan du lese her: Påmeldingsguide

Du gjør selve innmeldingen her: Registrer medlem

Når du registrerer gymnasten på ønsket parti vil du få en bekreftelse på mail med plass eller venteliste når Lene Lunde har godkjent gymnasten i medlemsystemet. Fortvil ikke, nøyaktig tidspunkt for når du registrerte gymnasten kommer opp slik den som har registrert gymnasten først, godkjennes først.

Det er dessverre fullt på Miniaspirant A-D, og Stjerne X og Y. Det lønner seg å stå på venteliste, mye kan skje over jula.