Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Til medlemmene i Tranby Turn – Lier

møteStyret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes den tirsdag 23.2.16 kl 19.00 på Mat & Helserommet på Hegg skole.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9.2.16 til post@tranbyturn.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på her www.tranbyturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Du finner innkallingen i word format her: Innkalling til årsmøte 2016
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Posted in Nyheter.