Plan for høstens partier

Lier kommune har nå fordelt halltid for skoleåret 2018/2019 (ikke bekreftet).  Vi meldte inn et økt behov på 90 minutter på bakgrunn av eksisterende gymnaster sitt behov og etterspørsel fra nye. Det fikk vi ikke innvilget.

Vi beholder eksisterende treningstid, men har altså ikke fått gehør for mer tid. Det betyr at vi må «sette på bremsene» og legge treningskabalen på nytt. Det har blitt noen endringer i sammensetning av partier og endrede treningstider og alle nye prosjekter har blitt stoppet.

Vi er utrolig heldige og privilegerte som har så mange barn og unge som ønsker å trene i Tranby Turn, men vi klarer dessverre ikke å gi et tilbud til alle som ønsker å turne. Vi ønsker å prioritere et godt og forsvarlig tilbud til alle som allerede trener hos oss.

Slik blir endringene:

 • Miniaspirant A, B og C (1.-2. trinn) justeres ned til kun A og B
  • Miniaspirant – A Tirsdag kl. 16.30-17.30
  • Miniaspirant – B Tirsdag kl. 16.30-17.30
 • Aspirant E, F og G (3.-4. trinn) utvides med et parti og blir heretter C, E, F og G
  • Aspirant C – Tirsdag kl. 17.30-18.30 *
  • Aspirant E – Tirsdag kl. 17.30-18.30
  • Aspirant F – Tirsdag kl. 18.30-19.30
  • Aspirant G – Tirsdag kl. 18.30-19.30
 • Rekrutt basis utvides med 2 partier og blir heretter I, J, K, L og N
  • Rekrutt I – Onsdag kl. 16.15-17.30
  • Rekrutt L – Onsdag kl. 16.15-17.30
  • Rekrutt J – Torsdag kl. 16.30-17.45
  • Rekrutt K – Torsdag kl. 16.30-17.45
  • Rekrutt N – Torsdag kl. 17.45-19.00
 • Rekrutt pluss M og L slås sammen til et parti og blir heretter parti P. Alle som trener 2 ganger i uka vil få tilbud om å fortsette på Rekrutt P.
  • Rekrutt P – Onsdag kl. 17.30-19.00 og torsdag kl. 17.45-19.00
 • Treningstidene for Stjernepartiene, Junior Pluss, Rekrutt konkurranse og Junior/Senior konkurranse endres ikke.

Vi vet ennå ikke hvor mange ledige plasser Tranby Turn har å tilby til nye gymnaster. Det vil derfor åpnes for påmelding for nye gymnaster først 5. august.

Så hva skjer framover?

 1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og får mail med info om partier. Frist for å komme med ønsker for de som har fått mulighet til det (Miniaspirant og Aspirant) er 30.6.
 2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no innen 30.6
 3. Flytting av eksisterende medlemmer gjøres i midten av juli.
 4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer søndag 5.8 kl 18.00
 5. Nye medlemmer som registrerer seg på våre nettsider før 5.8 kl 18 vil bli slettet

Summary in English: Enrolment for new gymnasts starts at the 5th of August at 18.00 o’clock.

Posted in Nyheter.