Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Til medlemmene i Tranby Turn -Lier.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes mandag 11.3.19 kl. 18.00 på Kjellstad Næringspark, møterom Rødt Lys.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.2.19 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tranbyturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Innkalling til årsmøte 2019

Foreløpig sakliste årsmøte 11.3.19