Plan for høstens partier

Lier kommune har nå fordelt halltid for skoleåret 2019/2020 (ikke bekreftet).  Slik det ser ut nå har vi fått innvilget ekstra treningstid på mandager og litt kortere tid på torsdager.

Det vil bli noen endringer i sammensetning av partier og endrede treningstider, men vi starter ikke med den kabalen før treningstiden er bekreftet av Lier kommune.

Så hva skjer framover?

  1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og får mail med info om partier når treningstid er bekreftet og vi har fått satt opp en plan
  2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no innen 30.6
  3. Flytting av eksisterende medlemmer gjøres i midten av juli.
  4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer i begynnelsen av august. Nøyaktig dato kommer vi tilbake til!
  5. Nye medlemmer som registrerer seg på våre nettsider før vi åpner for påmelding i august vil bli slettet

 

Info om konvertering av medlemsdata til KlubbAdmin

 

Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) har bestemt at de ikke lenger skal eie og forvalte et medlemssystem (vedtatt oktober 2018). Det betyr at alle foreninger tilknyttet medlemssystemet MySoft, som Tranby Turn, må over på nytt system fra 1.1.2020.

 

 

Idrettstyret i Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok i desember 2018 å etablere et felles medlemssystem i norsk idrett. Det betyr at alle lag og foreninger må være tilknyttet KlubbAdmin.

NGTF starter med konvertering over i KlubbAdmin allerede nå i mai, selv om ikke alle lag/foreninger skal over i KlubbAdmin før 1.1.2020.  NGTF gjør derfor en ny oppdatering av medlemsdata i desember for de klubbene det gjelder. Vi er blant lagene som velger å vente med å bytte til 1.1.2020.

NIF samler medlemsbasen i et register (KlubbAdmin) og sender ut samtykkemailen som ledd i oppryddingen i medlemsbasen i henhold til gjeldende personvernregler.

Hvilken betydning har det for det enkelte medlem i TTL, også de som er utmeldt?

  1. Du vil motta en mail om samtykke fra NIF og at du må samtykke for å kunne stå som medlem hos Tranby Turn
  2. Medlemmer som tidligere har vært i KlubbAdmin hos oss (etter at det ble gjort en synkronisering i 2016) og som ikke lenger er medlemmer, kan også komme til å få en mail med spørsmål om samtykke fra NIF. Samtykke gjelder da for å stå i basen som utmeldt, noe man kan velge å si nei til dersom man ikke lenger er aktiv i noen idrettsklubber.

Sommeravslutninger lørdag 25.5, tirsdag 4.6 og onsdag 5.6

Vi inviterer til sommeravslutning for Stjernepartiene lørdag 25.5. Miniaspirant og Aspirant har avslutning tirsdag 4.6.19. Sommeravslutningen for rekrutt,  junior og senior er onsdag 5.6.19. Velkommen!

Som vanlig kommer vi til å trenge hjelp i kiosken og inngang og ber om hjelp av foresatte til dette. Vi legger ut info om hvordan du kan melde deg til tjeneste snarlig!

 

Du finner invitasjonene her:

Vi ønsker velkommen til årets Sommeravslutning for stjernegruppa

TTL Sommeravslutning tirsdag 4.6.19

TTL Sommeravslutning onsdag 5.6.19