Info om konvertering av medlemsdata til KlubbAdmin

 

Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) har bestemt at de ikke lenger skal eie og forvalte et medlemssystem (vedtatt oktober 2018). Det betyr at alle foreninger tilknyttet medlemssystemet MySoft, som Tranby Turn, må over på nytt system fra 1.1.2020.

 

 

Idrettstyret i Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok i desember 2018 å etablere et felles medlemssystem i norsk idrett. Det betyr at alle lag og foreninger må være tilknyttet KlubbAdmin.

NGTF starter med konvertering over i KlubbAdmin allerede nå i mai, selv om ikke alle lag/foreninger skal over i KlubbAdmin før 1.1.2020.  NGTF gjør derfor en ny oppdatering av medlemsdata i desember for de klubbene det gjelder. Vi er blant lagene som velger å vente med å bytte til 1.1.2020.

NIF samler medlemsbasen i et register (KlubbAdmin) og sender ut samtykkemailen som ledd i oppryddingen i medlemsbasen i henhold til gjeldende personvernregler.

Hvilken betydning har det for det enkelte medlem i TTL, også de som er utmeldt?

  1. Du vil motta en mail om samtykke fra NIF og at du må samtykke for å kunne stå som medlem hos Tranby Turn
  2. Medlemmer som tidligere har vært i KlubbAdmin hos oss (etter at det ble gjort en synkronisering i 2016) og som ikke lenger er medlemmer, kan også komme til å få en mail med spørsmål om samtykke fra NIF. Samtykke gjelder da for å stå i basen som utmeldt, noe man kan velge å si nei til dersom man ikke lenger er aktiv i noen idrettsklubber.
Posted in Nyheter.