Plan for høstens partier

Lier kommune har nå fordelt halltid for skoleåret 2019/2020 (ikke bekreftet).  Slik det ser ut nå har vi fått innvilget ekstra treningstid på mandager og litt kortere tid på torsdager.

Det vil bli noen endringer i sammensetning av partier og endrede treningstider, men vi starter ikke med den kabalen før treningstiden er bekreftet av Lier kommune.

Så hva skjer framover?

  1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og får mail med info om partier når treningstid er bekreftet og vi har fått satt opp en plan
  2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no innen 30.6
  3. Flytting av eksisterende medlemmer gjøres i midten av juli.
  4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer i begynnelsen av august. Nøyaktig dato kommer vi tilbake til!
  5. Nye medlemmer som registrerer seg på våre nettsider før vi åpner for påmelding i august vil bli slettet

 

Posted in Nyheter.