Årsmøte 16.3.20

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes mandag 16.3.20 kl. 18.00 på Kjellstad Næringspark

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2.3.20 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tranbyturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Her er innkalling i pdf: Innkalling til årsmøte 2020

Her er foreløpig saksliste i pdf: Foreløpig sakliste årsmøte

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Faktura for vårsesongen

I natt gikk faktura for medlemskontingent og treningsavgift ut til alle medlemmer.

Viktig beskjed til alle som står på venteliste:

Faktura for medlemskontingent på kr. 250 sendes automatisk fra medlemssystemet til de som står på venteliste fordi gymnasten er godkjent som medlem i foreningen selv om man ikke er tilknyttet parti. De som står på venteliste kan selvfølgelig se bort fra fakturaen og purringer fram til gymnasten evt får plass.

Du får mail når det er ledig plass.