Årsmøte 16.3.20

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes mandag 16.3.20 kl. 18.00 på Kjellstad Næringspark

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2.3.20 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tranbyturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Her er innkalling i pdf: Innkalling til årsmøte 2020

Her er foreløpig saksliste i pdf: Foreløpig sakliste årsmøte

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Posted in Nyheter.