Korona og trening

Status Korona per 11.3

  • Vi følger FHI og kommunens råd ift. hvordan vi skal innrette oss.
  • Vi er i dialog med kommuneoverlegen for risikovurdering. (Venter på svar)
  • Viktig at alle som føler seg litt dårlig eller har grunn til å tro at de kan bære smitte holder seg borte fra trening.
  • Husk god håndhygiene og minst mulig fysisk kontakt
  • Ny oppdatering så snart vi vet noe mer
Posted in Nyheter.