Status Korona – oppdatert 17.4 kl. 15.30

Kjære gymnaster. 
I siste veileder for fysisk aktivitet fra NIF.
 påpekes det at aktivitet innendørs, må tillegges en streng tolkning ift. den smittefare. I praksis innebærer dette at det ikke er noen endringer for aktiviteter innen gym og turn. Det er også lagt ned forbud mot arrangementer fram til 15.juni.

I dag (17.4) kom Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) med sin koronavettregler for videre trening. NGTF anbefaler alternative treningsmetoder – som utetrening, egentrening og hjemmetrening/online trening. Trening i hall kan kun gjøres med 4 gymnaster og 1 trener, med 2 meters avstand, dersom kommunen tillater at hallen benyttes. Det er ikke lov å benytte apparater eller å hjelpe gymnaster med øvelser (sikring). Koronavettregler NGTF enkel

Mye tyder dessverre på at det ikke blir mer organisert trening i Hegghallen før sommerferien. Vi har avlyst treningene i Spond.  Skulle situasjonen endre seg så blir du selvsagt informert.

Vi tenker på deg og håper du holder deg aktive og i form.
Bruk naturen og følg opplegg fra din trener og/eller annet som motiverer deg.

Besøk  Gavins Gym>>

NGTF sine treningsøvelser for alle nivå>>

PS: Barneidrettsforsikringen er utvidet slik at den også dekker egentrening så lenge forbudet mot organisert idrett fra Folkehelseinstituttet varer. Normalt sett dekker barneidrettsforsikringen kun organisert aktivitet.Les mer>>