Oppdatert informasjon om oppstart

Endelig er det klart for oppstart av turn etter en lang pause. Det blir et spesielt og annerledes halvår, men vi er helt sikre på at det blir bra!

På grunn av Covid-19 må vi gjøre noen justeringer pga. begrensinger i antall og avstandskrav, samt retningslinjer rundt renhold.

Her er de viktigste punktene fra Helsedirektoratet, Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF):

  • Ingen syke skal møte på trening (ditt ansvar)
  • God hånd- og hostehygiene (felles ansvar)
  • Max 20 per gruppe i faste treningsgrupper (vårt ansvar)
  • Det kan være flere grupper i hallen samtidig med 5-10 meters avstand (felles ansvar)
  • Møt ferdig skiftet til trening i rent tøy (ditt ansvar)
  • Håndvask/ hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater (felles ansvar)
  • Gode rutiner for ankomst og avslutning av trening (felles ansvar)

Her har du NGTF sine koronavettregler:  NGTFs-koronavettregler-plakat-01.06.2020

Smittevernreglene gjør at vi må tømme hallen før den fylles. Det betyr litt kortere økter, registrering av oppmøte og innspriting/ utspriting av gymnastene. For å møte disse kravene så må vi gjøre noen endringer. Alle breddepartier med trenging 1x per uke får trene annenhver uke. Alle breddpartier med trening 2x per uke får trene 1 gang per uke.

Her finner du oppdaterte treningstider: Partier

Vi reduserer treningsavgiften med 1/3. I forhold til antall gymnaster så styrker vi bemanningen for å sikre godt smittevern og god oppfølging av gymnaster. Trenerne settes sammen i faste team og følger sin gruppe.

Her finner du oppdaterte priser: Priser

Last ned Spond appen hvis du ikke har gjort det.  Her får du innkalling til alle treninger som gjelder deg (senest Torsdag 19/8) samt annen viktig og nyttig informasjon.

Posted in Nyheter.