All stans i trening!

I tråd med ny forskrift vedtatt av Lier kommune på ekstraordinært kommunestyremøte nå i kveld, så avlyser vi all trening i 2 uker framover.

Forskriften sier: Det er ikke tillatt med breddeidrett, verken for barn og unge eller voksne, fram til og med 1. desember. Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for breddeidrett for barn og unge fra 20. november dersom smittesituasjonen tilsier det.

Vi følger med på situasjonen og håper det blir mulig å starte opp igjen 20. november.

Ta vare på hverandre og hold meteren!

Hilsen styret