Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier. Årsmøtet avholdes digitalt mandag 22.3.21 kl. 18.00 på Teams. Lenke til Teams er sendt til alle medlemmer via Spond. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.3.21 til post@tranbyturn.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort […]