Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes digitalt mandag 22.3.21 kl. 18.00 på Teams. Lenke til Teams er sendt til alle medlemmer via Spond.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8.3.21 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden.

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

2021 Foreløpig sakliste årsmøte