Oppstart uke 3!

Etter nye retningslinjer rundt Covid19 så har styret gjort en vurdering av mulighetene for å starte opp treningen igjen. Retningslinjen som kan berøre oss er: Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort Vi har kommet fram til at det skal gå greit, men det fordrer at alle gymnaster/foresatte er bevisst på følgende. Melde fra i […]

Oppstart vårsemesteret 2022

Vi planlegger for oppstart i uke 3. Hvorvidt det blir mulig avhenger av hvilke nasjonale og lokale restriksjoner som videreføres. Vi tar en avgjørelse etter pressekonferansen 14.1. Spond blir oppdatert med treningstider helgen 14.-16.1.     Per 10.1 er følgende partier fulle: Stjerne Gymlek X (3-5 år) Stjerne Gymlek Y (3-5 år) Hund  (1.-2. trinn) Katt […]