Oppstart uke 3!

Etter nye retningslinjer rundt Covid19 så har styret gjort en vurdering av mulighetene for å starte opp treningen igjen. Retningslinjen som kan berøre oss er: Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Vi har kommet fram til at det skal gå greit, men det fordrer at alle gymnaster/foresatte er bevisst på følgende.

  1. Melde fra i god tid om man kommer eller ikke i Spond. (Grunnlaget for vår planlegging)
  2. Ikke komme på trening om man er syk, i karantene eller har symptomer
    • For å sikre at vi ikke overstiger gruppestørrelser på omtrent 20 personer skal gymnastene ved oppmøte utenfor hallen, samles i grupper fordelt på skolekrets/område. Trenerne bidrar til dette. Høvik – Hegg (Lierbyen-Reistad) – Tranby (Lierskogen/Tranby) – Vestsiden (Egge-Sylling)
  3. Foresatte sitter på tribunen med minst 1 m avstand

Innkallingene dukker opp i spond i løpet av helgen.

Per 14.1 er følgende partier fulle:

  • Stjerne Gymlek X (3-5 år)
  • Stjerne Gymlek Y (3-5 år)
  • Hund  (1.-2. trinn)
  • Aspirant E (3.-4. trinn)

Det er få plasser på Ekorn, Kanin og Katt (1.-2. trinn), Aspirant F (3.-4. trinn), Rekrutt torsdag 17.30 (5.trinn) og Rekrutt torsdag 19.00 (6.-7.trinn).

Vær oppmerksom på at det ofte er endringer i partiene slik at det er mulig å komme inn fra ventelista! Lurer du på hvilken plass du har på ventelista eller ønsker å bytte til et ledig parti? Ta kontakt på post@tranbyturn.no

Posted in Nyheter.