Alle partier er fulle!

 

obsobsAlle høstens partier er nå fulle.

Det kan lønne seg å stå på venteliste når ønsket parti er fullt.

Så fort det blir en ledig plass settes førstemann på ventelisten inn på partiet.

Høstens partier er i boks!

listerI dag ble halltiden for skoleåret 2017/2018 bekreftet. Det betyr at vi har satt opp høstens partier. Nye medlemmer må imidlertid smøre seg med enda litt mer tålmodighet.

Så hva skjer framover?

  1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og har fått mail med partier osv. Frist for å komme med ønsker er søndag 25.6. Det samme gjelder evt. utmelding. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no innen 25.6
  2. Flytting av eksisterende medlemmer gjøres i begynnelsen av uke 26 (26.-27.6)
  3. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer torsdag 29.6 kl 18.00
  4. Du finner oversikt over partier her: Partier
  5. Nye medlemmer som registrerer seg på våre nettsider før 29.6 kl 18 vil bli slettet!

Foreløpig halltid

oppstartLier kommune har sendt ut forslaget for fordeling av halltid for skoleåret 2017/2018. Vi har vært heldige og har fått tildelt 2 ekstra timer i Hegghallen. Dessverre så er de blitt plassert på mandag kveld. Vi er derfor i dialog med Reistad IL om bytte av halltid, så vi får fylt opp torsdagen. Det betyr at endelig avklaring med partier/dager og påfølgende flyttinger ikke kan gjøres enda. Vi må også vente på at fristen for å klage på halltid er ute (11.6) og at Lier Idrettsråd behandler evt klager (13.6) før vi kan få bekreftet endelig tid.

Så vær tålmodige! Informasjon sendes ut så fort vi har det klart. Husk at eksisterende medlemmer har fortrinnsrett. Det betyr at vi ikke godkjenner noen nye medlemmer før alle eksisterende medlemmer er flyttet til høstens partier.

Oppdatering 15.6 kl 09.40: Vi venter fortsatt…

Ledige plasser (venteliste) per 1.3.17

Her ser du en oversikt over ledige plasser og ventelister per 1.3.17. Vi gjør oppmerksom på at barn født i 2011 ikke blir godkjent i systemet før oppstart av høstens partier.

Ledige plasser per 1.3.17

Mysoft har fått ny og enklere innloggingsportal

logo-ngtfObs! Norges Gymnastikk og Turnforbund har oppdatert siden for innlogging til medlemssystemet Mysoft. I den forbindelse har de sendt alle medlemmer info om dette, samt brukernavnet og passord på nytt. Det betyr ikke at dere må melde på nye partier selv. Alle eksisterende gymnaster er overført!

For å komme inn på medlemsprofilen din, benytt ordinær pålogging.

Ny medlemmer melder seg fortsatt inn her: Registrer medlem