Informasjon

Her finner du informasjonsbrosjyre, salg av tøy og andre praktiske opplysninger av interesse for Tranby Turn.

Ny i TTL? Her er informasjonsbrosjyre: TTL infoblekka v_7

Her har du påmeldingguide: TTL Påmeldingsguide H18_ver 1.0

Her finner du prisliste for klær, drakter og trykking: TTL-kleskatalog-ALTver-2

Her finner du organisasjonsplan: organisasjonsplan-tranby-turn-10-10-16

Her finner du HMS plan: hms-plan-tranby-turn-2016-10-10-16


Her finner du informasjon om forsikring/lisens, skadetelefon, NGTF og troppsgymnastikk

Forsikringer/ lisenser: http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/

Skadetelefonen: https://www.idrettshelse.no/article/om-skadetelefonen

Norges Gymnastikk og Turnforbund: http://www.gymogturn.no/

Troppsgymnastikk: http://www.gymogturn.no/medlemmer/nyheter/troppsgymnastikk


Her finner du informasjon om barneidrett og barneidrettsbestemmelsene

NIF’s barneidrettsbestemmelser plakat: 70_16_NIF_Barneidrettsbestemmelsene_Plakat 70×100

NIF’s barneidrettsbestemmelser fulltekst: 117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr

NGTF’s kommentarer og presiseringer til NIF’s bestemmelser: NGTFs-kommentarer-til-bestemmelsene-desember-2016