Styret

Tranby Turn – Lier drives av idealister i god dugnadsånd. Styret møtes med jevne mellomrom og har ansvar for driften av TTL.

E-post til klubben: post@tranbyturn.no

2018-2019

Styret mars 2017

 

 

 

 

 

 

Leder: Lene Lunde

Nestleder/Sekretær: Beate Stenberg

Kasserer: Inger Marie Milde

Styremedlem: Jostein S Hoset

Styremedlem: Monica Østdahl

Styremedlem: Rolf Melhus

Varamedlem: Hakon Lærum


Barneidrettsansvarlig: Jostein S Hoset og Lene Lunde

Politiattestansvarlig: Lene Lunde og Inger Marie Milde