Styret

Tranby Turn – Lier drives av idealister i god dugnadsånd. Styret møtes med jevne mellomrom og har ansvar for driften av TTL.

E-post til klubben: post@tranbyturn.no

2019-2020

Leder: Lene Lunde

Nestleder/Sekretær/Kasserer: Inger Marie Milde

Styremedlem: Jostein S Hoset

Styremedlem: Hakon Lærum

Styremedlem: Rolf Melhus

Varamedlem: Lene Grøsland


Barneidrettsansvarlig: Jostein S Hoset og Lene Lunde

Politiattestansvarlig: Lene Lunde og Inger Marie Milde