Styret

Tranby Turn – Lier drives av idealister i god dugnadsånd. Styret møtes med jevne mellomrom og har ansvar for driften av TTL.

E-post til klubben: post@tranbyturn.no

2021-2022

 

Leder: Lene Lunde, tlf 909 21 246

Nestleder/Kasserer: Inger Marie Milde

Styremedlem: Jostein S Hoset

Styremedlem: Lene Grøsland

Styremedlem: Marielle Godard

Varamedlem: Hakon Lærum


Barneidrettsansvarlig: Jostein S Hoset og Lene Lunde

Politiattestansvarlig: Lene Lunde og Inger Marie Milde