Påmelding til høstens partier

Endelig har vi fått på plass høstens partier. I dag har alle eksisterende medlemmer blitt flyttet over på partiene og fått mail om plass. Det betyr at vi begynner å bli klare for å åpne for påmelding for nye medlemmer.

Vi åpner for påmelding mandag 12.8 kl. 18.00!

Nye medlemmer som registrerer seg på våre nettsider før 12.8 kl 18 vil bli slettet.

Du finner partier her: Partier

Du finner priser her: Priser

Trenger du hjelp til å velge rett parti kan du lese her: TTL Påmeldingsguide H19_ver 1.0

Når du registrerer gymnasten på ønsket parti vil du få en bekreftelse på mail med plass eller venteliste når Lene Lunde har godkjent gymnasten i medlemsystemet. Fortvil ikke, nøyaktig tidspunkt for når du registrerte gymnasten kommer opp slik den som har registrert gymnasten først, godkjennes først.

Feriemodus!

TTL er i feriemodus og besvarer mail og andre henvendelser sporadisk.

 

GOD SOMMER!

 

Plan for høstens partier

Lier kommune har nå fordelt halltid for skoleåret 2019/2020 (ikke bekreftet).  Slik det ser ut nå har vi fått innvilget ekstra treningstid på mandager og litt kortere tid på torsdager.

Det vil bli noen endringer i sammensetning av partier og endrede treningstider, men vi starter ikke med den kabalen før treningstiden er bekreftet av Lier kommune.

Så hva skjer framover?

  1. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett og får mail med info om partier når treningstid er bekreftet og vi har fått satt opp en plan
  2. Utmelding gjøres skriftlig til post@tranbyturn.no innen 30.6
  3. Flytting av eksisterende medlemmer gjøres i midten av juli.
  4. Åpning for påmelding for nye medlemmer skjer i begynnelsen av august. Nøyaktig dato kommer vi tilbake til!
  5. Nye medlemmer som registrerer seg på våre nettsider før vi åpner for påmelding i august vil bli slettet

 

Info om konvertering av medlemsdata til KlubbAdmin

 

Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) har bestemt at de ikke lenger skal eie og forvalte et medlemssystem (vedtatt oktober 2018). Det betyr at alle foreninger tilknyttet medlemssystemet MySoft, som Tranby Turn, må over på nytt system fra 1.1.2020.

 

 

Idrettstyret i Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok i desember 2018 å etablere et felles medlemssystem i norsk idrett. Det betyr at alle lag og foreninger må være tilknyttet KlubbAdmin.

NGTF starter med konvertering over i KlubbAdmin allerede nå i mai, selv om ikke alle lag/foreninger skal over i KlubbAdmin før 1.1.2020.  NGTF gjør derfor en ny oppdatering av medlemsdata i desember for de klubbene det gjelder. Vi er blant lagene som velger å vente med å bytte til 1.1.2020.

NIF samler medlemsbasen i et register (KlubbAdmin) og sender ut samtykkemailen som ledd i oppryddingen i medlemsbasen i henhold til gjeldende personvernregler.

Hvilken betydning har det for det enkelte medlem i TTL, også de som er utmeldt?

  1. Du vil motta en mail om samtykke fra NIF og at du må samtykke for å kunne stå som medlem hos Tranby Turn
  2. Medlemmer som tidligere har vært i KlubbAdmin hos oss (etter at det ble gjort en synkronisering i 2016) og som ikke lenger er medlemmer, kan også komme til å få en mail med spørsmål om samtykke fra NIF. Samtykke gjelder da for å stå i basen som utmeldt, noe man kan velge å si nei til dersom man ikke lenger er aktiv i noen idrettsklubber.

Sommeravslutninger lørdag 25.5, tirsdag 4.6 og onsdag 5.6

Vi inviterer til sommeravslutning for Stjernepartiene lørdag 25.5. Miniaspirant og Aspirant har avslutning tirsdag 4.6.19. Sommeravslutningen for rekrutt,  junior og senior er onsdag 5.6.19. Velkommen!

Som vanlig kommer vi til å trenge hjelp i kiosken og inngang og ber om hjelp av foresatte til dette. Vi legger ut info om hvordan du kan melde deg til tjeneste snarlig!

 

Du finner invitasjonene her:

Vi ønsker velkommen til årets Sommeravslutning for stjernegruppa

TTL Sommeravslutning tirsdag 4.6.19

TTL Sommeravslutning onsdag 5.6.19

Står du på venteliste?

Viktig beskjed til alle som står på venteliste:

Faktura for medlemskontingent på kr. 250 sendes automatisk fra medlemssystemet til de som står på venteliste fordi gymnasten er godkjent som medlem i foreningen selv om man ikke er tilknyttet parti. De som står på venteliste kan selvfølgelig se bort fra fakturaen og purringer fram til gymnasten evt får plass.

Du får mail når det er ledig plass.

Innkalling til årsmøte i Tranby Turn – Lier

Til medlemmene i Tranby Turn -Lier.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tranby Turn – Lier.

Årsmøtet avholdes mandag 11.3.19 kl. 18.00 på Kjellstad Næringspark, møterom Rødt Lys.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.2.19 til post@tranbyturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tranbyturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Innkalling til årsmøte 2019

Foreløpig sakliste årsmøte 11.3.19

Påmelding til våren 2019 åpner i dag 16.12. kl. 18

Endelig åpner vi påmeldingen for hele bygda for våren 2019. Det skjer i dag kl 18.00

Du finner partier her: Partier

Du finner priser her: Priser

Trenger du hjelp til å velge rett parti kan du lese her: TTL Påmeldingsguide V19_ver 1.0

Du gjør selve innmeldingen her: Registrer medlem

Når du registrerer gymnasten på ønsket parti vil du få en bekreftelse på mail med plass eller venteliste når Lene Lunde har godkjent gymnasten i medlemsystemet. Fortvil ikke, nøyaktig tidspunkt for når du registrerte gymnasten kommer opp slik den som har registrert gymnasten først, godkjennes først.

Det er dessverre venteliste på Stjerne X, Stjerne Y, miniaspirant A&B, aspirant C&E, rekrutt N og rekrutt P allerede. Det lønner seg å stå på venteliste, mye kan skje over jula.