Partier

Treningsplan for miniaspirant, aspirant, rekrutt basis/pluss og junior pluss justert i hht Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treningsplan for konkurransepartiene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er treningsplanen i pdf: TTL treningstider Covid H2020_v1

Trenger du hjelp med å finne hvilket parti som er aktuelt?

Her er påmeldingsguiden i pdf: TTL Påmeldingsguide H20_ver 1.0