Partier

Treningsplan for gymlek, miniaspirant, aspirant, rekrutt og junior pluss

NB! Vi håper at det er mulig å starte opp med vanlig trening i august 2021, uten Covid-19 restriksjoner. Dersom det viser seg å være umulig vil treningsplanene bli justert ihht hvilke restriksjoner som gjelder.

 

 

 

 

 

Treningsplan for konkurransepartiene

 

 

Trenger du hjelp med å finne hvilket parti som er aktuelt?

Her er påmeldingsguiden i pdf: TTL Påmeldingsguide H21_ver 1.0