Priser

NB! Vi håper at det er mulig å starte opp med vanlig trening i august 2021, uten Covid-19 restriksjoner. Dersom det viser seg å være umulig kan prisene bli justert for å reflektere hvilke restriksjoner som gjelder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du at du kan søke om å få dekket kontingent, deltageravgift ol. hos Kiwanis. Sjekk kiwanis.no

penger