Trenere

Det er trenerne som leverer den kvalitet, omsorg og glede som klubben er både kjent og stolt av. Vi rekrutterer og utdanner våre trenere i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Mange av våre trenere er, eller har vært gymnaster i foreningen. Trenerne får lønn ut ifra ansenitet, kompetanse og ansvar. Alle trenere innhenter politiattest fra fylte 16 år.

Konkurransepartiene

Her kommer bilder av alle trenere

Breddepartiene