Miniaspirant 1.-2. trinn

Hvem

Barn på 1. og 2. skoletrinn

Partier

Ekorn (1. trinn): Tirsdager 16.45-17.45
Hund (1. trinn): Tirsdager 17.45-18.45

Kanin (2. trinn): Tirsdager 16.45-17.45
Katt (2. trinn): Tirsdager 17.45-18.45

Målsetning

Vi lener oss på slagordet til Norges Gymnastikk og Turnforbund: Grunnlaget legges i gym og turn! Målsetningen er mestring og utvikling av basisferdigheter. I turn har vi en rekke ulike momenter en kan jobbe med, og gymnasten vil stadig kunne utfordres på å gjøre ulike øvelser bedre.

Klassiske momenter en jobber med er: hjul, hodestående, forlengs og baklengs rulle, og håndstående. For noen er det å rotere rundt, eller satse og hoppe noe som kan begrenses av mentale sperrer. I slike tilfeller er det viktig å jobbe med små steg for å tørre mer og mer. Gymnasten skal også utvikle sin sosiale kompetanse gjennom utvikling av nye relasjoner utenfor skolekretsen.

Faglig tilbud

 • Gjennom ulike apparater og øvelser trener vi på basisferdigheter og grunnleggende teknikk.
 • Vi velger aktiviteter som bygger opp om dette.
 • Vi begynner forsiktig å sikte oss inn på noen av TTL’ grunnleggende ferdigheter.
 • Gymnastene deles inn i grupper på starten av treningen
 • Hallen deles opp i soner. Gymnastene trener annenhver uke i hver sone.
 • Er det ting foreningen bør vite om? Ta kontakt med Hallansvarlig (Se arrangør i spond).
 • Vi ønsker færrest mulig foresatte nede i hallen (bruk gjerne nærmiljøet)

Forventninger

Til gymnasten

 • Følger hallreglene
 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening (kan gjøres av foresatte)
 • Husk: Hårstrikk ved langt hår og ingen smykker, evt. tape på øredobber.

Til foresatte

 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening.
 • Legger inn bilde av gymnasten i Spondprofilen
 • Lest og satt seg inn i Q&A-Spørsmål og svar
 • Følger opp henvendelser fra trener / styret
 • Bakedugnad til avslutninger
 • Er det noe vi bør vite om gymnasten som gjør vår jobb enklere?
 • Deltagelse på fellesdugnader, o.l.