Aspirant 3.-4. trinn

Hvem

Barn på 3. og 4. skoletrinn

Partier

Aspirant E (3. trinn): Mandager 16.45-18.00
Aspirant F (3. trinn): Mandager 16.45-18.00


Aspirant G (4. trinn): Mandager 18.00-19.15

Målsetning

Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby god grunntrening uansett hvilken idrett man velger å fortsette med.

I turn har vi en rekke ulike momenter en kan jobbe med, og gymnasten vil stadig kunne utfordres på å gjøre ulike øvelser bedre. Klassiske momenter en jobber med er: hjul, hodestående, forlengs og baklengs rulle, og håndstående. For noen er det å rotere rundt, eller satse og hoppe, noe som kan begrenses av mentale sperrer. I slike tilfeller er det viktig å jobbe med små steg for å tørre mer og mer.

Aspirantene har litt mer fokus på TTL’ grunnleggende ferdigheter enn på de yngre partiene. Gymnasten skal også utvikle sin sosiale kompetanse gjennom utvikling av nye relasjoner utenfor skolekretsen.

Faglig tilbud

 • Gjennom ulike apparater og øvelser trener vi på basisferdigheter.
 • Vi sikter oss inn på TTL’ grunnleggende ferdigheter (litt mer enn miniaspirant) uten at dette er hovedfokus.
 • Trenerne velger nivå med fokus på sikkerhet.
 • Gymnastene delers inn i grupper på starten av treningen.
 • Hallen deles opp i soner. Gymnastene trener annenhver uke i hver sone.
 • Dersom enkeltgymnaster ikke fungerer sammen, i form av å skape uro i gruppen, så vil disse splittes.
 • Vi ønsker færrest mulig foresatte nede i hallen (bruk gjerne nærmiljøet)

Forventninger

Til gymnasten

 • Følger hallreglene
 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening (kan gjøres av foresatte)
 • Husk: Hårstrikk ved langt hår og ingen smykker, evt. tape på øredobber.

Til foresatte

 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening.
 • Legger inn bilde av gymnasten i Spondprofilen
 • Lest og satt seg inn i Q&A-Spørsmål og svar
 • Følger opp henvendelser fra trener/ styret
 • Bakedugnad til avslutninger
 • Er det noe vi bør vite om gymnasten som gjør vår jobb enklere?
 • Deltagelse på fellesdugnader, o.l.