Konkurransepartiene

Hvem

Ungdom fra fylt 11 år (etter opptak)

Partier

Rekrutt konkurranse

Junior konkurranse

Senior konkurranse

Målsetning

Et tilbud til de gymnastene som vil satse på troppsgymnastikk og delta i konkurranser.

Faglig tilbud

 • Vi tilbyr trening i frittstående, tumbling og trampett inkl. styrke og teknikk.
 • Merk: Trampoline er et hjelpemiddel for utvikling på våre fokusområder og ikke et apparat vi trener spesifikt på.

Forventninger

Til gymnasten

 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening.
 • Følger hallreglene
 • Møte i tide til trening
 • Bidra med rigg og rydding
 • Dersom du er skadet og ikke kan delta på vanlig måte – gi beskjed i Spond eller direkte på trening. Trenerne vil forsøke å legge til rette alternativ trening.
 • Deltar på konkurranser
 • Legger inn bilde av seg selv i Spondprofilen
 • Deltar på dugnader i forbindelse med konkurranser og arrangementer (som BT og sommer-/juleavslutninger)

Til foresatte

 • Bidrar til at gymnaster stiller på trening og konkurranser
 • Dersom gymnasten er skadet og ikke kan delta på vanlig måte – gi beskjed i Spond eller direkte på trening. Trenerne vil forsøke å legge til rette alternativ trening.
 • Deltar på dugnader i forbindelse med konkurranser. Konkurransepartiene har et aktivitetsnivå som krever at foresatte stiller opp mer på dugnader ifb. konkurranser, reiser osv.
 • Deltagelse på fellesdugnader, o.l.