Rekrutt 5.-7. trinn

Hvem

Barn på 5., 6. og 7. skoletrinn

Partier

Rekrutt (5. trinn): Torsdager 16.45-18.00
Rekrutt (6.-7. trinn): Torsdager 18.00-19.15

Målsetning

Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby god grunntrening uansett hvilken idrett man velger å fortsette med. Rekruttene har nokså mye fokus på TTLs 7 grunnleggende ferdigheter. Dette er inngangsnøkkelen til konkurransepartiene dersom det er et mål.
Gymnasten skal også utvikle sin sosiale kompetanse gjennom utvikling av nye relasjoner utenfor skolekretsen.

Faglig tilbud

 • Gjennom ulike apparater og øvelser trener vi på TTLs grunnleggende ferdigheter, teknikk og øvelser som understøtter dette.
 • På dette nivået er det også egen styrkeøkt.
 • Trenerne velger nivå med fokus på sikkerhet.
 • Gymnastene deles inn i grupper på starten av treningen.
 • Er det ting foreningen bør vite om? Ta kontakt med Hallansvarlig (arrangør i spond).

Forventninger

Til gymnasten

 • Følger hallreglene
 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening (kan gjøres av foresatte)
 • Husk: Hårstrikk ved langt hår og ingen smykker, evt. tape på øredobber.
 • Legger inn bilde av seg selv i Spondprofilen

TIl foresatte

 • Melder fra om oppmøte i Spond senest kvelden før trening (om ikke gymnasten har gjort det selv)
 • Lest og satt seg inn i Q&A-Spørsmål og svar
 • Er det noe vi bør vite om gymnasten som gjør vår jobb enklere?
 • Deltagelse på fellesdugnader, o.l.